— YAYINLANMIŞ —

KİTAPLAR

   YAYINLANMIŞ KİTAPLAR   

Müellifi Bilinmeyen Bir Halk Hikâyesi
Hikâyet-i Meymûne-i Bânû-yı A'zam
(Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
Yayınevi Kesit Yayınları / İstanbul
Editör Adem POLAT
Basım Bilgileri 2021, 1.Baskı, İstanbul
Sayfa Sayısı 209
ISBN 978-625-7698-62-7
Dil, Tür Türkçe, Bilimsel Kitap
Risâle-i Mi'râciyye
(Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
Yayınevi Kesit Yayınları / İstanbul
Editör Ertem REKİN
Basım Bilgileri 2015, 1.Baskı, İstanbul
Sayfa Sayısı 277
ISBN 978-605-4646-54-8
Dil, Tür Türkçe, Bilimsel Kitap
Gazzizâde Abdüllatif Efendi Hulâsatü'l-Vefeyât
(Giriş-İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
Yayınevi Kesit Yayınları / İstanbul
Editör Ertem Rekin
Basım Bilgileri 2015, 1.Baskı, İstanbul
Sayfa Sayısı 875
ISBN 978-605-9100-58-8
Dil, Tür Türkçe, Bilimsel Kitap