— YAYINLANAN —

KİTAP BÖLÜMLERİ

ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAPLARDA YER ALAN BÖLÜMLER

Efe Akademi
Yayınları
Haziran
2022
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Yunus Emre Divanı’nda “Gönül” Kelimesinin Deyimlerde Kazandığı Anlamlar Üzerine Bir İnceleme                           
Kitap Adı Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı
Sayfalar 133-150
Çizgi
Kitabevi
Nisan
2022
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Türk Kültüründe Saygı Kavramına Dilbilimsel Bir Yaklaşım                           
Kitap Adı Saygı Kitabı
Sayfalar 144-160
Ihlamur
Kitap
Mart
2022
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Emine Işınsu'nun Azap Toprakları Adlı Romanında Dil ve Üslûba Ait Bazı Notlar                           
Kitap Adı Emine Işınsu
Sayfalar 49-72
Paradigma
Akademi
Aralık
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Halvetiyye-Şabaniyye Postnişinlerinden Manevi Bir Şahsiyet: Şeyh Salih Efendi ve Menkıbevi Hayatı                           
Kitap Adı Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi
Sayfalar 591-617
Akçağ
Yayınları
Ekim
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Kütahya Merkez Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar-II                           
Kitap Adı Yunus Emre - Mehmet Akif Armağanı (Türk Dili Araştırmaları - I)
Sayfalar 143-164
Ihlamur
Kitap
Eylül
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Kerâmât-ı Ahi Evran (Tâbe Serâhû)’da Bazı Eskicil Kelimeler Üzerine Bir İnceleme                           
Kitap Adı Ahi Evran
Sayfalar 43-58
Ihlamur
Kitap
Mayıs
2021
Ayşe Nur SIR DÜNDAR
Bölüm Adı Risâletü’n-Nushiye’de Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler                           
Kitap Adı Yunus Emre (2 Cilt)
Sayfalar 391-418 (Cilt 1)